Hierkenowend am Centre Polyvalent zu Habscht

30
Sep
30 Sep

De Menü (Hierke mat Gromperen) mat Kaffi an Taart kritt dir zervéiert fir de Prais vun 17,00 €. Als Alternativ kritt dir och een Teller mat gekachter an réier Ham, Kaffi an Taart.

Umellen muss Dir Iech bis den 22 September2017 bei engem vu folgende Vurstandsmemberen t!eschend 18:00 Auer an 19:30 Auer

Guy Britz 691 500 604

Nico Weber 30 71 31

Albert Jenen 621 742 548

Christiane Graas 621 250 824