FLOUMAART

 
E  schéine Succès hat de Floumaart den vun der Chorale Ste Cécile Lorentzweiler a vun der Oeuvres Paroissiales Lorentzweiler op Pällemsonndeg am Centre Culturel zu Hielem/Luerenzweiler organiséiert gi war . Mat 29 Stänn war de Sall bal ze kleng. D´Visiteuren an d´Verkeefer koumen voll  op hir Keeschten. Och eng Kaffisstuff huet gutt funktionéiert . Op d´nächst Joer .


I-Phone Fotoen : Chris Seil an Steyer - Fonck Alice
© copyright