Scheckiwwereechung

Fraën a Mammen vun Hiefenech/Reiland hun den Erléiss vun hirem Thé Dasant aus de Joren 2016/17 dem Kannerduerf vu Miersch gespend. D'Scheckiwwereechung war zu Miersch am Kannerduerf wou de Comité a Vertrieder vum Hiefenecher Gemengerot vun der Mme Marianne Brosius empfangen goufen. Vir d'éischt huet Mme Brosius Kannerduerf virgestalt an d'Fonktionement vum Duerf erklärt. Bäi der Taass Kaffi a Wäffelcher hat jiddereen d'Méiglechkeet Froën ze stellen. Zum Schluss huet Präsidentin Mme Ronny Schwartz der Mme Brosius ee Scheck am Wert vun 3000 Euro iwwereecht.