D'Sonn geet tëschent Wandmillen ënner

Vum Golknapp aus gekuckt, war méindes , de 7. August 2017 tëschent Véirel fir a Véirel op néng am Westen iwwer Bierden, Buerschend a Kiemen e schéine Sonnenënnergang ze gesinn. Nit ze iwwersinn waren déi grouss Wandmillen, déi laanscht d'Strooss tëschent Kiemen an Heischend stinn.