Changer d'édition

Seniorenfeier an der Gemeen Wormer

3.Alter Kommissioun vun der Gemeen Wormer huet traditiounsgeméis op hir alljärlech Seniorenfeier an de Centre Culturel op Wormer invitéiert an der Aluedung woaren vill Leit nokomm. Mat engem Bus, den Dierfer vun der Gemeen Wormer ugefuer huet, konnten Invité’en profitéieren. Musek vun Wormer huet mat flotten musikaleschen Arrangementer fir eng Virchrëschtlech Stëmmung gesuergt. Martine Schmit Schäffin a Präsidentin vun der 3. Alter Kommissioun huet Leit begréisst, ënnert hinnen den Schäffen Mathis Ast an Gemeeneconseilleren Marc Kring an Philippe Steffen. An hirer Ried huet Präsidentin dem Gemeenepersonal fir Organisatioun an Dekoratioun am Centre Culturel an hiren Memberen aus der 3. Alter Kommissioun fir hiren Asatz bei deeser Feier villmools Merci gesot . Martine Schmit huet dunn verschidden ustoend Projet’en an der Gemeng virgestallt, wou den Uschloss un Kanalisatioun zou Wormer, den Bau vun engem Schëffsquai zou Éinen gréisser Baustellen duerstellen. Wann de Quai zou Éinen fäerdeg gestallt ass, wäert dat eng weider Attraktioun fir Touristen an der Gemeen sinn. Och léit de Projet fir, fir an de Casino zou Éinen eng flott Touristenwunneng anzeriichten. Präsidentin huet hir Ried ofgeschloss an allen Leit schéi Chrëschtdeeg, an e glécklecht a gesond naut Joer gewënscht. Bei enger Assiette an engem gudden Pättchen Wäin offréiert vun der Gemeen Wormer woar Stëmmung gutt. Als Iwwerraschung ass de Kleeschen nach op Besuch komm an huet allen Uwiesenden e klengen Cadeau iwwerreecht