Changer d'édition

Postkaarten-Fotosconcours

Kultur-Kommissioun an de Syndicat d'initiative et de tourisme vun der Gemeen Wormer lueden Kanner an déi Jugendlech an un engem Postkaarten-Fotosconcours ënnert dem Titel " Vakanz an der Wormer Gemeen " deelzehuelen.Et sinn dräi Kategorien virgesin an zwar : Cycle 3 a 4 / Kanner vun 12 - 15 Joer / Jugendlech vun 16-18 Joer. Et mussen Fotoen sinn aus der Gemeen Wormer am Postkaarteformat. Et kënne pro Kand resp. Jugendlechen 3-5 Postkaarten erageschëckt ginn an zwar u folgend Adress : Kulturkommissioun vun der Gemeen Wormer B.p. 7 L-5507 Wormeldange. Asendeschluss ass den 1. November 2019. Postkaarten gi bei Geleeënheet vum Chrëschtmaart 2019 ausgestallt. Eng Jury sicht déi schéinsten Postkaarten eraus an déi ginn mam Averständnis vum Auteur vervillfälltegt a fir e gudden Zweck verkaft. Di bescht Postkaarten ginn mat engem Präis belount. Fir weider Froen GSM : 691 76 00 97 oder 661 26 10 52.