Changer d'édition

De Kleeschen 2019 zou Wormer

Wéi all Joer huet och dëst Joer den hellegen Zinniklos Kanner zou Wormer besicht an ass wéi ëmmer um Quai op der Musel ënnert de Kleng vun der Wormer Musek a an Presenz vun de Wormer Pompjeeën vum Buergermeeschter Max Hengel an der Schäffin Martine Schmit begréisst ginn. Mat engem schmocken Gefier, wat Gemeenenaarbechter fir hien opgeriicht haten, an a Begleedung vun iisen Pompjeeën a villen Leit ass hien an de Centre Culturel eskortéiert ginn. Ganz vill Leit haten sech am Centre Culturel versammelt fir dé Kleeschen ze empfänken. Kanner vun Wormer, Wormerberreg an Ohn hunn dem Kleeschen dunn ënnert der Leedung vum Diane Beckius-Weber hir ageprouften Lidder a Gedichter virgedroen an den Kleeschen huet sech ganz häerzlechst bei den Kanner bedankt, eher di gutt gefëllten Titercher un di brav Kanner verdeelt gi sinn. Wéi di vergaangenen Joer woar am Ausgang vum Centre eng Këscht opgestallt ginn, wou fir e gudden Zweck gesammelt gouf . Och huet de Kleeschen Hausbesich gemaach, wou hien a seng zwee Gesellen fir de gudden Zweck Suen gesammelt huet. Et konnt e Scheck vun 400.- € un Vereenegung .De Lederwoon asbl vun Betzder iwerwissen ginn. Allen Leit, déi en Don gemaach hunn vun dëser Plaz e ganz groussen Merci.