Changer d'édition

Ausstellung vum Amélie Lang.

01
sept.
2018
31 oct.

Ausstellung vum Amélie Lang zu Meechtem.


Amélie Lang molt seit 1996 an och schon vill Ausstellungen gemach,

hun mat Aquarell molen ugefangen an duerno Acrylmolerei.

Während villen Joaren Couren gemach zu Letzebuereg,Oesterreich,

Deitschland an Frankreich,Sin Member vun Art et Création ASBL zu Mondorf .

Stellen momentan an der „ Wäistuff Deisermillen " aus.

Ausstellung ass nach op bis 31.10.2018.


,