Changer d'édition

Scheckiwerrëschung zu Gonschten vun der Wonschkutsch asbl.

D'Beienziichterei Koch-Clees vu Wanseler haat Samsdes den 24. November 2018 zu enger klenger Feier ageloaden. Dëst am Kader vun enger klenger Scheckiwerrëschung zu Gonschten vun der Wonschkutsch asbl. D'Wonschkutsch hellëft schwéierkranke Léit mat enger liewenslimitéierter Erwaardung een lëschte Wonsch ze erfëllen an fir d'medizinisch Betreiung an den Transport ze suergen.

D'Beienziichterei Koch-Clees haat sech op hirer Ouverture den 14.09.2018 an der Porte ouverte den 16.09.2018 zum Ziel gesaat op d'Generositéit vun hiren Invitéen an dem Publique déi lanscht lussen koumen, ze setzen. Fir d'Saach ronn ze maachen hun Sie de Scheck opgerennt, sou dass die stolz Somme vun 1000 Euro konnt un d'Responsabel vun der Wonschkutsch asbl iwerrëscht gin.