Changer d'édition

Doncols: Kiermesmass: 12.10.2019 - 17:30 Auer.

Kiermesmass zu Doncols huet den neien Dechen vum Dekanat Norden an neie Paschtouer von der Por Wolz, den Här Maurice Péporté gehalen.

Wéi ech konnt selwer feststellen, as den Här Péporté e wonnerbaren Prediger mat vill Déiwsënnegkét an sengen Predegt, an as och e ganz gudden Sänger.

Den Här Péporte huet sech bei allen freiwëllegen Matarbechter um Kirchendengscht an och beim Kirchengesank zu Doncols härzlech bedankt.

Zum Schluss hot hien dun nach allen Doncolser an hiren Kirmesgäscht eng schéin Kirmes am Schluss vun der schéiner Kirmesmass gewënscht.


Pol Sassel Erpeldang/Wolz