Changer d'édition

Och zu Dol as näischt méi sou wéi et mol war.