Changer d'édition

d'Faasboken ënnerwee zu Wäiswampich

Schéi verkleed hann sich och dëst Joer 25 Kanner va Wäiswampich versammelt fir durich Duarref ze zéien, van Haus zu Haus heeschen ze goen an dobäi dat traditionelt d'Faasligd virzedroen.

Eng flott Traditioun om Fettendonneschdig, op déi sich d'Kanner all Joer mat der Faasvakanz drop freeën.