Changer d'édition

't ass Fréijoer

't as Fréijoer an d'Vullen déi sin rëm erwaacht,
an d'Margréidchen huet sech eraus och gemaacht ...


Michel Lentz (1820-1893), Lëtzebuerger Schrëftsteller, "Nationaldichter"