Changer d'édition

Chorale Sainte Cécile Stoossen / Generalversammlung 2021

Viru kuerzem hat d’ Chorale Sainte Cécile vu Stroossen op hier Generalversammlung 2021 agelueden déi dëst Joer coronabedingt am Centre Barblé ofgehale gouf.

38 Sänger a Memberen vun der Theaterequipe waren der Invitatioun nokoum, dorënner och den Éierebuergermeeschter den Här Gaston Greiveldinger an de neie Buergermeeschter den Här Nico Pundel, déi Hären François Gleis a J-M. Durrer als Vertrieder vum Gemengerot an den Här Marc Thill als Vertrieder vun der Ugda .Verschidde Membere vum Gemengen a Schefferot an den Här Paul Goerens haten sech entschëllegt .D‘ Presidentin seet Merci dass esou vill Leit trotz Corona Moossnamen present sin.An enger Gedenkminutt gëtt un déi verstuerwe Memberen erënnert . De Réckbléck ass nit roseg ausgefall.Coronabedingt waren d’Aktivitéite vun der Chorale bei bal Null. Positiv bleift dass bis elo all Memberen vun der Chorale an der Theaterequipe gesond duerch des schwiereg Zäit koum sinn. En décke Merci geet un Dirigentin vum Kannerchouer d‘ Mme Caroline Medernach déi et trotz Corona fäerdeg bruecht huet fir d’éischt a klenge Gruppen an duerno online mat de Kanner ze prouwen.D‘ Sekretärin ass op d‘ Aktivitéiten vum leschte Joer agaange déi nach normal ware bis just no eiser leschter Generalversammlung den 11. Mäerz 2020, duerno war Paus ugesot .Et wat duerno um Keessier deen trotz Corona e positive Bilan konnt presentéieren.Eise neie Keessier krut vill Luef fir seng geleeschten Aarbecht. Déi 2 Dirigentinnen Jeannine Mohr-Koenig a Caroline Medernach hunn der Chorale Merci gesot a probéiert e klenge Bléck an d‘ Zukunft ze werfen . Duerno haten eis Gemengevertrieder d Wuert an den Här Thill huet nach emol op déi sanitär Moossname vun der Ugda higewisen déi si zesumme mat der Santé ausgeschafft hunn. Zum Schluss si verschidde Mercien ausgeschwat gin:Déi laangjäreg Sekretärin d Mme Yvette Sprunck krut Merci gesot mat engem schéine Fréijorsbouquet. Si war extrem fläisseg wärend der ganzer Coronakris. Si huet eng Chronik iwwert d‘ Chorale geschriwwen, e Fotobuch iwwert eise laangjäregen Éierepresident Roger Klopp kreéiert a Bäileedskaarte mat Stroossener Motiven drécke gelooss, déi ganz gutt ukoum si bei de Sänger.Den Här Gaston Greiveldinger krut Merci gesot fir déi laangjäreg gutt Zesummenaarbecht mat der Chorale a krut eng Corbeille mat lëtzebuergesch Spezialitéiten iwwerreecht.Den Här Nico Pundel krut als neie Buergermeeschter eng gutt Fläsch an e Bouquet Blummen iwwerreecht. Well et dëst Joer zum Schluss vun der Generalversammlung kee Patt gin ass krut jiddereen eng kleng Fläsch Cremant offréiert fir matheem zehuelen.

Josée Thillmany