Changer d'édition

220 Senioren um Fest vum 3ten Alter

D‘Gemeng Steesel invitéiert all Joer an der Adventszeit, hir eeler Matbierger, dorenner och d‘Pensionären aus dem Maredoc op d‘Fest vum 3ten Alter an de „ Centre de Loisirs Norbert Melcher „ op Steesel.
No der Begréissung vum Buergemeeschter J. P. Klein an engem gudde Mëttegiessen, war et d‘Sandy Botsch an den Ānder Hirtt déi fir deen musikalischen Deel gesuergt hun.
Zum Schluss huet jiddereen nach e klengen Cadeau mat heem krit.