Changer d'édition

Scheckiwwereeschung Fête de la Musique 2019 zu Schëtter

De Schäfferot vun der Schëtter Gemeng huet Donneschdes, den 10 Oktober 2019 op eng Scheckiwwereechung fir « Fondation EME, Écouter pour Mieux s’Entendre » invitéiert.

Dësen Don ass vum Erléis vun der Fête de la musique 2019, déi vum Organisatiounskomité an der Kulturkommisioun an an Zesummenaarbecht mat de Veräiner vun der Schëtter Gemeng organiséiert ginn ass.

Bei dëser Geleeënheet huet de Buergermeeschter Jean-Paul Jost alle Participantë Merci gesot fir hir aktiv Mataarbecht bei dësen Evenement, dat erëm e groussen Erfolleg war.