Changer d'édition

Kranznidderleeung

D’Amicale « Schëfflenger Schmelzaarbechter » huet den 30. Abrëll 2019 um 17.30 Auer op den Bënn zu Schëffleng invitéiert fir hir traditionnell Kranznidderleeung.


Um Programm stungen nieft der Ried vum President och nach puer Wierder vum Buergermeeschter Paul Weimerskirch an de Presidente vum LCGB an OGB-L Sektioun Schëffleng. Dono gouf et e Patt am Pompelhaus, wou eise Buergermeeschter och häerzlech fir säi Gebuertsdag gratuléiert krut.