Changer d'édition

Dag vum Bam an der Gemeng Rouspert-Mompech

Am Kader vum Dag vum Bam, huet de Schäfferot vun der Gemeng Rouspert-Mompech de 25. November, zesummen mam Service forestier, am Park hannert der Gemeng eng „Robinie Akazie“ fir déi neigebuere Kanner vum Joer 2019 geplanzt.

Plus de nouvelles de Commune De Rosport-Mompach >