Changer d'édition

Summerconcert vun der Groussbusser & Wahler Musek ënnert neier Dirigentin


Randschelt : Am Kader vun hirem Sonndes- Summerprogramm vum Musée Thillenvogtei zu Randschelt huet die Groussbusser&Wahler Musek e flotten Concert a fräier Natur beim Musée engem dankbaren Publikum presentéiert. Dese Concert stong ënnert der Leedung vun hirer neier Dirigentin Sophie Pemmers dat fir sie och gläich den éischten Concert vun denen zwou Musiken war. Dat de Programm de Léit gefall huet, duefir hun sie och missten als Ofschloss och nach e puer Zugaben spillen. (TEXT/FOTOEN: CHAREL REISER