Changer d'édition

Stréifrächen / Stréimännchen

26
févr.
2020
26 févr.

Mir Réimecher hunn eis ganz eegen Traditiounen, sou och Äschermëttwoch. Sou gëtt traditionell op Äschermëttwoch de Schluss vun der Fuesend ageleet mam Verbrenne vum Stréimännchen.

D'Traditioun beseet, dass de Stréimännchen, eng Figur aus Stréih, an engem Danz-Cortege duerch d'Stroosse vu Réimech bis op d'Muselbréck gedroe gëtt. Op der Muselbréck ukomm gëtt de Stréimännchen ugefaang an an d'Waasser geheit. Traditionell gëtt et op Äschermëttwoch Glühwäin, gebakene Fësch a Gromperekichelcher.

Départ vum Cortège um 19h30 beim Café „A Fuesend“, rue du Bois.

****

Les habitants de Remich ont leurs propres tradtions, tel que pour le mercredi des Cendres. En effet, ce jour-là, le "Stréimännchen", un personnage en paille, est brûlé pour marquer la fin du carnaval et de l'hiver. Selon la tradition, un cortège dansant emmène le "Stréimännchen" à travers les rues de Remich jusqu'au pont de la Moselle. Arrivé au pont, le "Stréimännchen" est brûlé, puis jeté dans l'eau.

Départ du cortège à 19h30 près du café « A Fuesend », rue du Bois.

****

Die Remicher haben ganz eigene Traditionen, so auch am Aschermittwoch. Auf überlieferte und althergebrachte Weise wird am Aschermittwoch das Ende der närrischen Zeit eingeleitet und der Winter "verbrannt". Nach einem pompösen Umzug durch die Straßen von Remich wird eine Strohpuppe, das "Stréimännchen", auf der Moselbrücke verbrannt und den Moselfluten übergeben.

Start des Umzugs um 19h30 vor dem Lokal „A Fuesend“, rue du Bois.

****

The people of Remich have their very own traditions even on Ash Wednesday. On this day, the end of the carnival season is celebrated through the burning of the Stréimännchen’.
The tradition requires that the 'Stréimännchen, a figure made of straw, is carried through the streets of Remich during a dancing procession. Upon arriving on the Moselle bridge, fire is set to the figure and thrown into the water. Traditional culinary delights such ass hot wine punch, fried fish and fried potato pancakes will be provided.

Start of the procession is at 7.30 pm at the pub "A Fuesend", rue du Bois.