Changer d'édition

ZAUBERHAFTE NATUR FREIJOERSGESCHICHTEN

06
avr.
2019
06 avr.

Eng Wanderung fir Mënschen, déi d’Fréijoer emol anescht erliewe wëllen. Naturgeschichtlech Erzielungen aus engem aner Jorhonnert, Geschichten vu besonneschen Naturbeobachter.


Leiter/ Guide : Muriel Nossem

Ort/Lieu: Centre Nature et Forêts Biodiversum, Remerschen


Informationen und ANmeldungen

Informations & Inscriptions

Tél.: 24756533

E-mail: biodiversum@anf.etat.lu