Changer d'édition

Krëschtdags- Liewensmëttelpäck fir aarm rumänisch Familljen

01
nov.
2019
01 nov. 02 nov. 03 nov. 04 nov. 05 nov. 06 nov. 07 nov. 08 nov. 09 nov. 10 nov. 11 nov. 12 nov. 13 nov. 14 nov. 15 nov. 16 nov. 17 nov. 18 nov. 19 nov. 20 nov. 21 nov. 22 nov. 23 nov. 24 nov. 25 nov. 26 nov. 27 nov.


Sammelplaatzen/Points de collecte : Viviane & Charel Elsen- Feltus

12, zum Leem

L- 7596 RECKANGE/MERSCH