Changer d'édition

Flotte Vëlos-Tour duerch d'Gemeng Rammerich

Grouss a Kleng hun um „Tour du Duerf 2021“ mat gemeet

Rammerich: Am Kader vun der Kampagne Mobilitéit am Kanton Réiden-„Tour du Duerf 2021“ , Sonndes, den 26. September, organiséiert vun der Gemeng Rammerich, haten sech iwert 30 Vëlofuerer – Grouss a Kleng- bei der Gemeng zu Rammerich zesumme fond, fir e flotte Moien um Vëlo um Territoire vun der Gemeng, ze fueren. No de Wieder vu Merci vun der Schëffin Myriam Binck, fir d’Matmaachen, huet d’Maryse Kintzlé de verschidde Strëcken vu jeweils 14/20 an 23 Kilometer, déi haaptsächlech iwwer Vëlos- a Feldweeër féieren, kurz virgestallt. Dess Randonnée gouf mat engem verdéngte Patt, vun der Gemeng Rammerich ofgeschloss, wou jiddereen, nom Registréieren vun de Gesamtkilometer, säi Virschlag zur Verbesserung vun den Vëlosweeër an der Gemeng konnt ervirbréngen. (CR) (Foto: Charles Reiser)