Changer d'édition

De Gérard Muno an d'Jacqueline Anen hun gëllen Hochzäit gefeiert

Am Krees vun hirer Famill a Frënn, hun den Gérard Muno an d’Jacqueline Anen vu Proz hirt 50. Jähricht Bestiednes gefeiert. De Gérard Muno vun Déifferdéng/Fousbann, den als Schlässer beschäftigt war, ass den 8. Abrël 1948 op d’Welt komm an d’Jacqueline Anen vu Péiténg ass den 2. Maerz 1951 gebuer gin. Sin hun sech d’Jowuert den 6. November 1969 zu Péiténg gin. Aus hirem Bestiednes koumen zwei Jongen op d’Welt. Haut gehéieren zwee Enkelkanner zur Famill Muno. Nodeems dat sie zu Rodange gewunnt hun, sin di Zwee am November 2016 op Proz geplënnert. Beim gemeinsame Mëttegiessen an der Maison Rouge zu Sëll ass dem Brautpuer och nach 50 Joer Bestiednes, weiderhin bei gudder Gesondheet, nëmmen dat Allerbëscht gewënscht gin. (TEXT/FOTO: CHAREL REISER)