Changer d'édition

Gebuertsdeeg vun den Awunner aus der Seniorie St. Joseph vu Péiteng

D' Amicale vun der Seniorie St. Joseph vu Péiteng, Member vum ZithaSenior Grupp, huet den 29. Juni 2022 d’ Gebuertsdeeg vun den Bewunner déi während engem Juni gebuer goufen geféiert.

Et ass mat grousser Fred, datt d' Amicale vun der Seniorie dëse Bewunner “Vill Gléck fir de Gebuertsdag” gewënscht huet.

Här Nicolas WOLTER, Mme MAYER-MERES Liliane,
Mme Maria VIGATO-BREYER, Soeur Maria Elisabeth HOFFMANN,

Här Marcel SCHILTZ, Soeur Anne Catherine MUNHOWEN Mme PROBST-TERSILLON Anne, Mme Lilly DELAGE,
Mme Eliane TRICHIES-WELTER, Mme Emilie HILBERT-EICKMANN Mme Pierina GOEDERT-MARZIALE, Soeur Marie-Paule THILLEN,

Während dësem flotten Nomëtteg hunn d' Memberen vun der Amicale jidder Jubele e Kado iwwerreecht.