Changer d'édition

E flotten Dag um Fromburgerhaff

Fir Sonndes, den 16. Juni, hat d'Famill Weydert op een Dag um Fromburgerhaff bei Osweiler invitéiert. A Kooperatioun mat der Optioun Faitrade vum LCE an Berdorfer Eck konnten di vill Besicher sech en Abléck um Bauerenhaff matten an der Natur verschaffen. Nieft Gedrënks an Iessen mat Produkter vum Haff huet de Jeff Weydert alle Leit anhand vun enger Visit mat denen néidigen Erklärungen derzou, vum Haff mat dem riesige Gaart derbéi, och fachmännisch beroden. E flotten Dag, och fir d'Kanner wou bestëmmt en oder den aneren vill interessantes konnt materliewen ! TEXT a FOTOEN: CHAREL REISER)