Changer d'édition

Eischt Duerf-FEST- Wanderung zou Uewerdonwen

Am Zesummenhang vum Duerffest zou Uewerdonwen hat den Wanderveräin Muselfrënn Uewerdonwen zu hirer éischter Duerffestwanderung invitéiert, wou vill Leit deelgeholl hunn. Wanderung vun eppes méi wéi 10 km huet vun Uewerdonwen a Richtung Nidderdonwen gefouert. Vun do aus op de Pällembierg zou Ohn an iwwer Meechtem zeréck op Uewerdonwen mat herrlechen Vuen op de schéinen Museldall. No den Ustrengungen konnten Wanderer an Wanderinnen sech um Duerffest mat engem gudden Pättchen Lëtzebuerger Wäin oder engem sëffegen Béier erfrëschen an enger zweeter Oplag steet näischt méi am Wee. Di 59. International Muselwanderung fënnt den Sonndeg 8. Juli 2018 zou Uewerdonwen statt, wou gutt ausgezeechent Strecken vun 6 – 10 – 20 km ugebueden ginn.