Changer d'édition

Am Dal vun der Diewelsbaach an der Säitertbaach bei Närtrech am Wolzer Kanton.