Changer d'édition

Ab haut schaffë së nees ... Courage

Courage fir all déi Leit wou schaffen, nees schaffen, nach ëmmer schaffen
D‘Ëmstellunge si grouss, passt op Iech op