Changer d'édition

Di leschten Klatschroues am Rapsfeld

Eng eenzel Destelblum ass erëm kom an engem Rapsfeld

Eng Bei versicht nach den lechten Hunneg eranzekréien virum Wanter a mengem Gart

Eng Klatschroues mat engem Insekt profitéieren vun den leschten Sonnendeeg am Joer.