Changer d'édition

Ëmmer do

Mat oder ouni Corona, d'Equippen inklusiv Benevollen vun der FAL sinn ëmmer do.
D'Servicer vun der FAL sinn op. Psychologen vum Service "soutien" sinn erreechbar iwwer Telefon ënner (+352) 26.91.11-1, oder via Email (autisme@fal.lu), a si sinn do fir Persounen mat Autismus a hier Familljen ze ënnerstëtzten. Et ass och méiglech iwwer Videocall ze kommunizéieren.