Changer d'édition

Pôaraktion zu Gonschten vun der ATE


Monnerech. Mannerbemëttelten oder Leit mat Probleemer ze hëllefen ass eng nobel Aufgab, deenen sech all Chrëscht verflicht soll fillen. An deem Sënn ënnerstëtzt d‘Pôar „Notre-Dame de l’Evangile“ all Joer eng aner Associatioun. Dobäi ginn déi gesammelt Donen entweder un national oder un Associatiounen, déi international aktiv sinn, gespent. Un dëser Spendenaktioun bedeelegen sech souwouhl Lokalveräiner, ewéi och privat Leit. D’Pôar „Notre-Dame de l'Evangile besteet aus de fréieren Poren Schëffleng, Monnerech a Biergem/Steebrécken. D'Aktioun 2020 war fir d’Associatioun Therapie Equestre (ATE) vu Monnerech bestëmmt. Wéinst der Pandemie gouf d'Aktioun zu Gonschten vun der ATE op dëst Joer ausgedeent. Deemno konnten d'Vertrieder vun der ATE gläich 2 Geldbeträg vun 4585 Euro (2020) an 4263 Euro (2021), deemno am Ganzen 8848 Euro an Empfang huelen. D'ATE ass op therapeuteschem Gebitt an der Betreiung vun Läit mat motoreschen Probleemer aktiv. D’Marie-Josée Schaul-Secca huet am Numm vum Porverband alle Läit déi matgemaach hunn, an och de Veräiner Merci gesot fir hiren Asaz an de Responsabelen vun der ATE weider vill Erfolleg an hirer nobeler Aarbecht gewënscht. Pierre Mousel via mywort