Changer d'édition

Endlech erëm eng "normal" Prouf

Ëmmer doheem eleng prouwen, an dat schonns zënter x Méint, ass net schéin. Duerfir ass d' Freed bei de Musikanten duebel esou grouss, erëm eng Tutti-Prouf ze organiséieren. Hei d' Monnerecher Musek mat hirem Chef Sebastian op der Duerfplaz zu Monnerech.