Changer d'édition

Éischt Prouf zënter e puer Wochen

No e puer Wochen Quarantän huet d'Monnerecher Musek endlech erëm mat prouwen ugefangen. Duerch déi aktuell Situatioun ass dëst awer nëmmen dobaussen méiglech - dës éischt Prouf war op der Monnerecher Duerfplaz. E puer Drëpse Reen, awer d'Haaptsach et gëtt erëm musizéiert.

Plus de nouvelles de Carlo Kohnen >