Changer d'édition

Konveniat vun der Fieldgens 1re moderne 1969.

Den 1. Samsden am Oktober ass ëmmer Konveniatszäit fir d´Fieldgens-Meedercher vun der 1re moderne 1969. Dëst Joer war et Nicole Sinner-Speller wat organiséiert hat. Zu hierer 10 hu sie sech zu Miersch am Restaurant “La Bohème” getraff. Wéi all Joer, an dat schons säit 49 Joer, gouf iwwert die al Spiechten aus der Schoul, a Pensiounszäit gepotert a gelaacht. No deem kulinareschen war et du un deem kulturellen Deel, an zwar eng visite guidée vum “Menhir vum Béisenerbierg”, eent vun den eelste Monumenter heis aus dem Land. Eng interessant Féierung, ënnert der Leedung vum Lokalhistoriker Jeng Sinner. D´nächst Joer ass dann elo fir eis en extrat Joer :50 Joer 1re Fieldgen! D´Lis Neu-Paulus iwwerhëllt d´Organisatioun vun dësem “Évenement” (Text C. Theisen,Foto Nicole Sinner-Speller)