Changer d'édition

Geburtsdag vun der Mad Alice Schaack-Kugener

Den 30 ten Abrëll huet Mad Schaack-Kugener hiren 92 Geburtsdag am Blannenheem zu Bierschbech gefeiert! Sie ass séit zwee Joer an hierem neien Doheem, wou sie gutt versuergt gëtt.💕🍀