Changer d'édition

Eng Spend fir d'Kannerduerf

D’Associação de Pais de Ettelbruck huet de 26 August 2019 der Fondatioun Lëtzebuerger Kannerduerf eng grouss Fläsch voll Suen iwwerrescht. Et war net déi éischte Kéier datt esou eng Fläsch hire Wee op Miersch fonnt huet. Villmools Merci fir hier trei Ënnerstëtzung.