Changer d'édition

Schüler aus dem Mamer Lycée op Visitt beim SIDEN

D’Schüler vun de Klassen 1TPGC1 an 2GA3D1 aus dem Lycée Josy Barthel Mamer (LJBM) waren op enger interessanter Visitt beim SIDEN, dem Syndicat des eaux résiduaires du Nord, wou si ë. a. ee vun de gréissten RÜB (Regenüberlaufbecken) oder bassins d’orage aus dem Land gesinn hunn a vill wëssenswäert Erklärungen dozou kruten. Dëst ënnerierdescht Entlaaschtungsbauwierk huet ee Volume vun 1800 m3 a gëtt am Mëschwaasserkanal gebraucht, fir dass bei vill Reen deen éischte grousse Stouss Schmotzwaasser gesammelt gi kann. Spéider, wann et net méi reent an nees Capacitéite fräi sinn, gëtt dëst Waasser an d’Kläranlag gepompelt, wou et gerengegt gëtt an duerno propper an d’Baach fléisse kann. Dëst Bauwierk dréit weesentlech dozou bäi, dass eis Ëmwelt geschount gëtt an d’Waasserleef méi propper ginn. Zousätzlich sinn hei och Pompelen ënnerbruecht, fir d’Stad Ettelbréck virun Héichwaasser ze schützen.