Changer d'édition

Lëtzebuerger Lidder däerfen net verluer goen.

D’Walfer Bicherdeeg woaren dach nach gudd besicht, trotz dem Corona.

D’Sécherheet ass jo och grouss geschriwwe ginn.

Um Stand vun der Aktioun Lëtzebuergesch konnt ech iwwer „d’Lëtzebuerger Lidder“ informéieren an dat ass nawell gudd ukomm. Vill Leit haten Froen dozou, hunn ee Lidd gesicht, besonnesch méi aler an hu vill Freed fond u mengen 2 Lidderbicher mat 95 Lidder, déi fréier bei all Geleeënheet gesonge gouwen. Lues a lues wieren se an de Vergiess gerode, ma elo liewen se erëm nei op. A well se meeschtens ee lëschteg- a witzegen Hannegrond hunn , sinn se deemno méi beléift. Dat wichtegst dobäi ass d’Beräicherung vun eisem Kultuerpatrimoine.

Fir 20€ de Band ( 22€ mat Porto ) kënnt dir dëse Lidderschaz an äerer Bibliothéik hunn, awer net nëmme fir schéin ze maachen, ma fir iech epuer freedeg Stonnen ze gönnen !

Jean Kandel, Mamer / 621 665 212 / jeankandel@pt.lu