Changer d'édition

Ei dat gëtt Hunneg !

De Pitti sot zum Mischi : "Wëlls de gudden Hunneg ?"

"A jo , Hunneg hunn ech gäer !"

"Du muss awer ee Joer Gedold hunn, ech hunn nëmmen eng Bei !"