Changer d'édition

„ Een neit Buch mat ale Lidder „ Band 1 an 2 !

"LËTZEBUERGER LIDDER DÄERFEN NET VERLUER GOEN !"

Oft sicht dir ee Lidd an dir fannt et net ! Awer villäicht a mengem Archiv vun +/- 4000 Wierker mat Wierder an Nouten !

1. an 2. Band - - vun „ Een neit Buch mat ale Lidder „

Hei hunn ech 95 Lidder, mat éischter witzegem Character, zesummegedroen déi haut nach kaum ee kennt, ma déi an der Zäit dagdeeglech a bei all Geleeënheet

an Ausflug , mat vill Freed a Begeeschterung gesonge gi sinn an nach bis haut a kengem Buch woaren !

Dës Bicher sollen déi Lidder nees opliewe loossen déi een haut kaum méi héiert,

an déi, ech mierken et un der Nofro, ëmmer méi erëmgesicht ginn ! Esou z.B. d'Operett "Sonili" vun 1939, vun däer keng Spuer méi ze fannen ass ! Dogéint ginn awer Wierker, déi scho bal verluer woaren, nees erëmfond an nei opliewe

gelooss, wéi: "d'Kopleschter Lidd", "Eist Eisleck" oder "De Minettsdapp" ma och epuer Jéinesch Lidder an ee Lidd wat wuel méi jonk ass, iwwer deen Lift am Pafendall.

Wann bei Iech fir dës Bicher Interessi entsteet, oder fir ee Lidd dat dir scho

laang gesicht, awer nach net fond huet, da meld iech op dëser Adress : Jean KANDEL 7, rue Luitgardis L 8244 MAMER

Tel: 00352 621 665 212 - jeankandel@pt.lu

Fir 22 € mam Porto, de Band

BGL LU11 0030 0986 1601 0000 ( mat Numm an Adress ! )

Oder an de Librairien : "Am Wénkel" zu Bartréng oder "Um Fieldgen" an der Stad