Changer d'édition

Am Zentrum vun Amiens ...

Dës Auer steet op enger giedlecher Plaz,

Aus all Richtungen gesäit een riicht dohin !

Si weisst genee d'Auer un an net fir d'Kaz,

Ma fir all Dammen déi hei akafe ginn !