Changer d'édition

Zur Erënnerung un déi gefalen Fëschmaarter

Zur Erënnerung un déi gefalen Fëschmaarter

Lëtzebuerg. De Comité Alstad huet d‘ Monument fir d’Fëschmaarter Krichsaffer mat der Ënnerstëtzung vun der Stad Lëtzebuerg um Rempart an der Alstad restauréiere gelooss. Op Initiative vun der Entente Fëschmaart-Alstad hat 1975 en Organisatiounscomité, zesummegesat aus Vertrieder vun der Amicale Fëschmaarter, dem FC Amis des Sports, dem Fëscherclub vum Fëschmaart an der Chorale St. Michel, opgeruff fir e Monument fir déi am 2. Weltkrich verstuerwen Alstader opzeriichten. Finanzéiert gouf dëst Monument duerch privat Don’en, eng Geldlotterie an e Subsid vun der Stad Lëtzebuerg. Entworf gouf et vum Jean-Paul Kohner, renomméierten Artist a Galerist aus der Fleeschiergaass aus der Alstad an realiséiert vun der Firma Emile Dupret vu Bounneweg. Offiziell ageweit gouf d’Monument um Rempart, tëschent der Spuenescher Puert an dem Helleggeescht-Plateau, Sonndeg, den 27. Mäerz 1977 a Presenz vu ville Personalitéiten. Dëst Monument gouf zum Gedenken un Francis Emmel, Jean Esch, Jos Levy, Francis Scheer an Josy Zinnen opgeriicht. Och well de Comité Alstad an Zukunft all Joer um nationale Gedenkdag Blummen virum Monument zur Erënnerung un d'Kriigsaffer nidderleeën. Pierre Mousel via mywort.lu