Changer d'édition

Til Uylenspiegel

Den Charles De Coster huet den Epos vum Til Ulenspiegel an dat flämescht Damme verluecht an dem Til d'Roll vun engem daperen Freiheetskämpfer géint déi spuenesch Besatzer zougeschriwwen. Absolut liesenswäert