Changer d'édition

Nee merci, dann verzichten ech!

Soulang ech mech muss testen lossen, an dat als 2x Geimpften, nee Merci, ... dann verzichten ech léiwer!

Deet mer Leed fir Restaurant’en an Bistro’en.