Changer d'édition

Lucilin: eng Rous fir d'Stad Lëtzebuerg

Lucilin: Eng Rous fir d’Stad Lëtzebuerg

Eng Initiativ vum Comité Alstad

Lëtzebuerg. Eng nei Rous mam Numm „Lucilin“ mecht an Zukunft an aller Welt fir déi fréier Rosestad Lëtzebuerg. D’Buurjermeeschtesch Lydie Polfer huet des Rous virun kuerzem am Gaard vum fréieren Paschtoueschhaus vun St. Mëchel um Fëschtmasart gedeeeft.

Et handelt sech em eng hänkeg Klotterrous déi tëscht 250 an 300 Zentimeter grouss gët, mat de Farwen cremeweiss an elffenbeen. D’Bléien ginn 7 bis 8 Zentimeter grouss a Bouqueten vun 5 bis 7 Rousen. Den Doft ass mëttelstark wierzeg. Laut dem Thomas Pröll vun Kordes-Rosen, Rosenstraße 54, D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop gouf d’Rous 2002 gezeugt an 2003 gebuer. Et wirr schons eppes Besonnesches hiir e lëtzebuerger Numm ze ginn.

Des Daaf huet stattfond op Initiativ vum Comité Alstad. Der Zeremnonie hunn ënnert anerem de Schäffen Maurice Bauer, d’Präsidentin vun der Lëtzebuerger Unesco-Kommissioun Simone Beck an de President vun der Lëtzebuerger Rousefrënn Dony Calmes beigewunnt.

De Guy Jourdain, President vum Comité Alstad huet un d‘Geschicht vun der Stad Lëtzebuerg als fréier Rousestad erënnert, wou bis zu 10 Millionen Rousen geziicht mat bedaitenden Nimm an weltweit exportéiert goufen. Et war e wichtegen wirtschaftlechen nationalen Faktor. De Numm „Lucilin“ steet fir „Castellum quod dicitur Lucilinburhuc“. D’Rousen goufen um Rampart, oder der Corniche, deem schéinste Balkon vun der Stadt Lëtzebuerg gepflanzt.

D’Lëtzebuerger Rousefrënn „Les Amis de la rose Luxemoburg“ hunn mam Schafe vun enger grousser Roseraie am Schlasspark zu Minsbech der Lëtzeuberger Rous zu engem Renouveau verhollef.

D’Madame Simone Beck heute d’Rous als Zeechen vun der Léift duergestallt. D’Daf hätt eigentlech solle stattfannen am Kader vun 25. Patrimoine Unesco vun der Stad Lëtzebuerg. Allerdings huet d’Feier wéinst der Pandemie e Joern no hannen verreckelt ginn.

Den Häe dony kalmes huet de Comité Alstad fir des luewesnwärt Initiativ begleckwënscht.

D’Buurjermeeschtesch Lydie Püolfer huet op déi international muiltikulturell Entwecklung vun der Stad an op den Asaz vu Villen bei deser Entwècklung hiigewisen. Pierre Mousel via mywort.lu