Changer d'édition

Grafsteen vum Adolph Jacoby um Cents*

* Den Adolph Jacoby war vun 1912 bis 1943 Paschtouer an der Protestanteschen Kierch vu Lëtzebuerg. Hien war ënner anerem Matbegrënner vum Roude Kräiz zu Lëtzebuerg an krut den éirenvollen Titel: "Hofprediger" "Prédicateur de la cour" vun der "Grossherzogin Mutter" zougesprach..