Changer d'édition

Den Service Club Inner Wheel Diekirch-Ettelbruck iwwerrescht e Cheque un MSL

Am Kader vun hirer Réunion statutaire huet den Service Club Inner Wheel Diekirch-Ettelbruck den 11. November 2019 der Madame Nicole KRAUS e Chèque vun 2000.- Euro iwwerrescht fir d'Aarbecht vun Multiple Sclérose Luxembourg ze ënnerstëtzen. Des Suen sinn den Erléis vum Inner Wheel senger Aktioun "Cactus Grill" zu Angelduerf de Weekend vum 27. an 28. September 2019.