Changer d'édition

Den Inner Wheel Diekirch-Ettelbruck iwwerreecht e Cheque un Caritas Luxembourg

Am Kader vun der 6. Réunion Statutaire vum Inner Wheel Diekirch Ettelbruck huet d'Madame Marie-Josée Jacobs eng Konferenz iwwert d'Aarmut zu Lëtzebuerg gehal. Dobäi huet si haaptsächlech de Fonctionnement vun verschiddenen Strukturen an Projeten vun Caritas Luxembourg an dësem Kontext erkläert.

No engem interessanten mee awer och alarmanten Bericht konnten d'Memberen vum Club der Madame Jacobs dunn och nach e Cheque vun €4.000,- iwwerreechen. Des Zomm ass geduecht fir der Caritas Luxembourg hire Projet vum Centre de l’Oseraie zu Koplescht ze ënnerstëtzen.