Changer d'édition

INCLUSIOUNSDAG


Chancengläichheetskommissioun hat mam Jugendhaus vu Käerch Jugendlecher mat speziellen Bedürfnisser vum Institut St. Joseph vu Betzdorf fir Samschdes, den 5. September 2015 agelueden fir zesummen e puer flott Stonnen mat grillen a spillen ze verbréngen. Ett war e gelongenen Nomëtteg am Kader vun der Inclusioun.

Inklusion bedeutet, dass Menschen mit einer intellektuellen Behinderung in allen Lebensbereichen in unsere Gesellschaft integriert werden.